Paleoantropološka zbirka osnovana je 2001. godine kao naučna jedinica Odeljenja za arheologiju Filozofskog fakulteta, sa ciljem sakupljanja, čuvanja i proučavanja ljudskih skeletnih ostataka iz praistorije, antike i srednjeg veka. U Paleoantropološkoj zbirci čuva se oko 700 skeleta iz različitih perioda prošlosti. Najznačajniji deo zbirke predstavlja Đerdapska antropološka serija, koju čini oko 500 skeleta iz mezolita i neolita (9500-5500. pre n.e.). Skeleti potiču sa lokaliteta koji su izuzetno važni za razumevanje evropske praistorije (poput Lepenskog vira), i izuzetno su značajni za proučavanje procesa neolitizacije u ovom delu Evrope.

Zbirkom upravlja vanredni profesor dr Sofija Stefanović.

 

Komparativna arheozoološka zbirka

Zbirka sadrži skeletne ostatke kičmenjaka (sisara, ptica i riba) i manji broj ostataka mekušaca. Sastavljena je od primeraka sa arheoloških nalazišta iz Srbije, kao i od recentnih primeraka. Organizovana je po delovima skeleta (lobanje, donje vilice, rogovi, zubi i postkranijalni delovi skeleta) i kontinuirano se dopunjuje primercima iz arheološkog materijala čija je obrada u toku.

Zbirkom upravlja profesor dr Vesna Dimitrijević.