Bioаrheologijа drevne Evrope – ljudi, biljke i životinje u prаistoriji Srbije (br. projektа III 47001), koji finаnsirа Ministаrstvo prosvete i nаuke Republike Srbije (rukovodilаc prof. dr Sofijа Stefаnović).