Laboratorija za bioarheologiju je osnovana 2008. godine, kao nastavno-naučna jedinica Odeljenja za arheologiju, Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu. Bioarheologija objedinjuje istraživanja materijala organskog porekla sa arheoloških nalazišta, odnosno obuhvata naučne discipline fizičku antropologiju, arheozoologiju i arheobotaniku. Laboratorija je osnovana kako bi se usavršio nastavni proces u oblasti bioarheologije interakcijom nastavnog i istraživačkog rada. U Laboratoriji se kontinuirano odvijaju makroskopske i mikroskopske analize ljudskih i životnjskih ostataka, kao i saradnja sa različitim institucijama u kojima se vrše analize DNK, stabilnih izotopa i lipida. Laboratorija poseduje dve zbirke, Paleoantropološku i Komparativnu arheozoološku zbirku.

Istraživači laboratorije su antropološke i arheozoološke analize obavljali za veliki broj naučnih institucija u zemlji i inostranstvu (Arheološki institut u Beogradu, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Narodni muzej u Beogradu, Muzej Vojvodine, Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš, Narodni muzej u Kruševcu, Narodni muzej u Kikindi, Narodni muzej u Čačku, Narodni muzej u Zrenjaninu, Muzej Republike Srpske u Banja Luci, Zemaljski muzej u Sarajevu, Zavod za zaštitu spomenika kulture u Kotoru, Gradski muzej u Herceg-Novom itd.).

Istraživači Laboratorije rado iniciraju i uzimaju učešće u projektima koji imaju veze sa širom zajednicom, jer smatraju da nauka može dati snažan doprinos razvoju društva. Inicirali su projekat Kikindski mamut, kao i razne manje projekte u kojima se arheologija koristi kao alatka za razvoj naučne pismenosti đaka.