Doc. dr Marko Porčić održaće predavanje pod nazivom "Paleodemography of the Mesolithic and Neolithic in Central Balkans: a review of methods and results"

Opširnije...

Istraživači Laboratorije za bioarheologiju  Jelena Jovanović, Tamara Blagojević, Marko Porčić, Sofija Stefanović, Kristina Penezić i Camille de Becdelievre učestvovaće na kongresu "IUAES" - the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, koji se održava u Dubrovniku, od 4 - 9.maja 2016.

Opširnije...

Laboratorija za za bioarheologiju podržava Zahtev mladih istraživača za posebnu kategorizaciju mladih istraživača/doktoranada/doktora nauka i apeluje na Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije da odmah reaguje

Opširnije...

Laboratorija za bioarheologiju poziva studente osnovnih studija da se prijave za učešće na studentskoj praksi u okviru projekta BIRTH: Births, mothers and babies: Prehistoric fertility in the Balkans between 10000-5000 cal BC, koji finansira Evropski istraživački savet (European Research Council – ERC).

Opširnije...

Prof. dr Sofija Stefanović će učestvovati na konferenciji "U susret otvaranju pregovaračkih poglavlja 25 (nauka i istraživanje) i 26 (obrazovanje i kultura)", u okviru panela "Liderstvo u industriji, istraživanju i obrazovanju", koja će se održati 9. aprila 2016. godine, sa početkom u 10.00 časova u Novom Sadu, u Galeriji Matice Srpske (Trg Galerija 1, Novi Sad).

Opširnije...