Prof. dr Sofija Stefanović učestvovaće na konferenciji pod nazivom "2nd Joint Science Conference Western Balkans. Moving Forward: Guidelines to Improved Science Systems", u organizaciji Austrijske akademijie nauka, koja se od 22. do 24. maja održava u Beču. 

Opširnije...

Doc. dr Marko Porčić učestvovaće na radionici pod nazivom  "How wrong is my model? Empirical Challenges in Archaeology, History, and Anthropology", koja će biti održana u Barseloni od 24. do 26. maja, sa predavanjem pod nazivom "The Approximate Bayesian Computation in Settlement Paleodemography: Perspectives and Problems". 

Opširnije...

Doc. dr Marko Porčić održaće predavanje pod nazivom "Paleodemography of the Mesolithic and Neolithic in Central Balkans: a review of methods and results"

Opširnije...

Istraživači Laboratorije za bioarheologiju  Jelena Jovanović, Tamara Blagojević, Marko Porčić, Sofija Stefanović, Kristina Penezić i Camille de Becdelievre učestvovaće na kongresu "IUAES" - the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, koji se održava u Dubrovniku, od 4 - 9.maja 2016.

Opširnije...

Laboratorija za za bioarheologiju podržava Zahtev mladih istraživača za posebnu kategorizaciju mladih istraživača/doktoranada/doktora nauka i apeluje na Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije da odmah reaguje

Opširnije...