Istraživači Laboratorije za bioarheologiju učestovali su na 24. neolitskom seminaru održanom 26. i 27. oktobra u Ljubljani.

Prof. dr Marko Porčić prezentovao je istraživanje na temu "Population trends in the Central Balkan Early Neolithic (6200–5350 BC): new data and new results", na kojem je radio sa koleginicama Tamarom Blagojević i prof. dr Sofijom Stefanović. Na istoj konferenciji, Mihailo Radinović izlagao je rad pod naslovom "Mothers, babies and figurines in the Neolithic of Central Balkans", na kojem je radio sa kolegama iz Laboratorije: Anom Tripković, prof. dr Markom Porčićem i prof. dr Sofijom Stefanović.