Sofija Stefanović, profesorica na Odjeljenju za arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i istraživač sa evropskim grantom za izvrsnost u novosadskom institutu BioSense, održaće predavanje u okviru festivala Otvoreni dani nauke, na temu:  "Majke i bebe u praistoriji".

 

 

Profesorica Stefanović se bavi istraživanjima ljudskih, životinjskih i biljnih ostataka sa arheoloških lokaliteta. Njena istraživanja drevnih skeleta, u kojima kombinuje brojne metode prirodnih i društvenih nauka, usmjerena su ka razumjevanju evolucije plodnosti žena u praistoriji.

U oblasti bioarheologije objavila je preko 30 radova i dvije monografije i mentor je šest doktorskih disertacija, kao i 36 master i diplomskih radova. Prva je naučnica u Srbiji čije istraživanje je podržao Evropski istraživački savjet, u okviru programa Horizont 2020, kroz finansiranje projekta BIRTH koji se bavi praistorijskim fertilitetom na Balkanu.