Profesor J. Haker, predsednik Nemačke akademije nauka, održaće javno predavanje pod nazivom „Nauka u međunarodnoj saradnji i potencijal Berlinskog procesa” u sredu, 18. jula, u 11.30, u Svečanoj sali SANU.

https://www.sanu.ac.rs/predavanje-prof-hakera-predsednika-leopoldine/