U periodu od 19. do 24. marta 2018. godine biće održana Prolećna škola arheologije (Arheološko nasleđe Podunavlja: između Panonije i Balkana), namenjena studentima osnovnih, master i doktorskih studija arheologije i srodnih disciplina, koju organizuje Centar za istorijska istraživanja, Odsek za istoriju, FIlozofski fakultet Novi Sad u saradnji sa Centrom za istraživanja Dunavskog regiona (Novi Sad). 

Relevantne informacije u vezi sa prijavom, temama, predavačima, kotizacijom i dr. nalaze se na sledećoj stranici: ŠKOLA_ARHEOLOGIJE