U petak, 29. septembra, Jelena Marković uspešno je odbranila svoj master rad pod nazivom "Zdravstveni status stanovnika srednjovekovnog naselja Vinča - Belo brdo".

APSTRAKT

U ovom radu izneti su rezultati bioarheološke analize ljudskih skeletnih ostataka sa srednjovekovne nekropole na lokalitetu Vinča – Belo brdo. Da bi se utvrdili zdravstveni status i način ishrane ove srednjovekovne populacije posmatrani su tzv. nespecifični markeri stresa (kribra orbitalija, porozna hiperostoza i hipoplazija zubne gleđi), kao i indikatori ishrane (prisustvo karijesa i zastupljenost zaživotno izgubljenih zuba). Velika učestalost kribra orbitalije (83,33%) i porozne hiperostoze (61,22%)  može biti posledica nekvalitetne ishrane, loših uslova života i nedovoljne higijene. Visoki procenat hipoplazije zubne gleđi (70%) znači da je većina individua u toku detinjstva doživela neki metabolički stres, što takođe može biti posledica loših uslova života i ishrane. Karijes se takođe javlja u visokom procentu (86%), što je najverovatnije posledica ishrane bogate ugljenim hidratima, kao i loše oralne higijene. Velika zastupljenost zaživotno izgubljenih zuba (88%) je najverovatnije posledica loše oralne higijene. Rezultati istraživanja su pokazali da je srednjovekovna populacija koja se sahranjivala na pomenutoj nekropoli imala loš zdravstveni status i neadekvatnu ishranu. Na osnovu lošeg zdravstvenog statusa možda se može pretpostaviti da je reč o populaciji koja se bavila poljoprivredom i čija se ishrana uglavnom zasnivala na ugljenim hidratima, kao što su žitarice.