29. novembra u 12h u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu održaće se javna rasprava o Nacrtu strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016-2020. godine - Istraživanje za inovacije, na koju su pozvani mladi istraživači - studenti doktorskih studija.

U prilogu se nalazi Nacrt strategije i poziv na učešće u javnoj raspravi, koji je uputio ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđan Verbić.

Nacrt strategije

Poziv