Nataša Šarkic, doktorantkinja sa Autonomnog Univerziteta u Madridu, će u petak 22. maja u 10h u učionici 410 održati predavanje Hristove neveste: život katoličkih monahinja od XII do XIX veka kroz proučavanje skeletnih ostataka

APSTRAKT PREDAVANJA:

Hristove neveste: život katoličkih monahinja od XII do XIX veka kroz proučavanje skeletnih ostataka

Tokom srednjeg i ranog novog veka ženski manastiri su imali veoma važnu ulogu u društvu. Ne samo da su predstavljali centre duhovnosti, već su često bili škole, sirotišta, bolnice, kao i prihvatilišta za stare, siromašne i leprozne.
Kada bi pristupile manastiru, monahinje su se zavetovale na siromaštvo, čednost i pokornost, a slobodno vreme su provodile u molitvi, kontemplaciji, intelektulanim i fizičkim poslovima. Mnogi ženski manastiri su proizvodili svoju hranu, vino i maslinovo ulje, te su na taj način ostvarivali prihod i u potpunosti bili samoodrživi.
Iako su u srednjem veku žene činile polovinu, a kasnije i dve trećine ukupne manastirske populacije, u većini opštih istorija crkve monahinjama i ženskim manastirima je posvećeno, u najboljem slučaju, jedno poglavlje. Do današnjeg dana nije obavljena nijedna veća bioarheološka studija na teritoriji Pirinejskog poluostrva.
Cilj ovog naučnog istraživanja je da, kroz analizu skeletnih ostataka iz različitih manastira u Španiji i Portugaliji, saznamo više o životu ovih žena, njihovim svakodnevnim aktivnostima, ishrani, zdravlju, bolestima i dužini života.