Alumni DAAD-a fondacije Univerziteta u Beogradu održali su 13. novembra 2014. godine u zgradi Rektorata osnivačku skupštinu novog DAAD alumni kluba, DAKUB-a.

Članica osnivačke sklupštine kluba bila je i istraživač Laboratorije za bioarheologiju dr Marija Radović, naučni saradnik i alumistkinja DAAD fondacije. DAKUB je osnovan uz podršku DAAD informativnog centra u Beogradu, 29. aprila 2014. godine. Cilj kluba je okupljanje stipendista DAAD-a, koji su studirali i/ili rade na Univerzitetu u Beogradu. U planu kluba je pospešivanje naučne saradnje  sa inistitucijama u Nemačkoj, promocija nemačkog jezika i kulture, kao i stalno usavršavanje članova.
Skupštini su prisustvovali i počasni gosti: Hajnc Vilhelm, ambassador SR Nemačke u Srbiji; prof. dr Ivanka Popović, prorektor za nauku Univerziteta u Beograd; Betina Vencel, direktorka DAAD informativnog centra u Beogradu i Helmut Frilinghojs, rukovodilac jezičkog odeljenja Gete insitituta u Beogradu.