U petak, 07. novembra u 13h, u Laboratoriji za bioarheologiju održaće se odbrana diplomskog rada Jelene Raičević Arheotanatologija u proučavanju pogrebnih običaja na mezolitskom lokalitetu Vlasac,

pred komisijom u sastavu:

1.    Prof. dr Vesna Dimitrijević, Odeljenje za arheologiju, Filozofski fakultet
2.    Docent dr Marko Porčić, Odeljenje za arheologiju, Filozofski fakultet
3.    Prof. dr Sofija Stefanović (mentor), Odeljenje za arheologiju, Filozofski fakultet